Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

21gramow
7908 cb59 500

January 10 2018

21gramow
Sponsored post
feedback2020-admin

January 09 2018

21gramow
5095 8775 500
truth about love.
21gramow
5307 b8bd
Reposted fromnazarena nazarena viainsanedreamer insanedreamer

December 19 2017

21gramow
Przyjeżdżam do domu, kładę się i mam straszny szum w głowie, od siebie. Huczy mi wszystko to, co powiedziałam, zrobiłam, przemyślałam w ciągu dnia, czym się namartwiłam, z czego się śmiałam, co mnie zastanowiło, ucieszyło...
— Krystyna Janda
Reposted frommhsa mhsa

November 04 2017

21gramow
8779 48d3 500

October 28 2017

9175 6aaa 500

October 25 2017

21gramow
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad viagdziejestola gdziejestola
21gramow
Reposted fromcouples couples viaoutkapa outkapa

October 22 2017

21gramow
4926 c037
Reposted fromteawho teawho viajointskurwysyn jointskurwysyn
21gramow
2542 dd23 500
jestem zmęczona. nie rań mnie, proszę.
21gramow
Chciał(a)bym móc zanurzyć głowę w strumieniu Twojej świadomości.
— Hey
21gramow
4687 94d8

October 18 2017

21gramow

"Proś Boga o drobne stłuczki – od czasu do czasu – żeby nie doszło do katastrofy. 

Od czasu do czasu pomyłka: żebyś się kiedyś nie skompromitował. Od czasu do czasu potknięcie: żebyś kiedyś nie runął na ziemię. Od czasu do czasu wyśmianie: żebyś z siebie nie zrobił błazna. Od czasu do czasu niech cię ktoś nabierze, okłamie, oszuka, okradnie na drobną kwotę: żebyś wszystkiego kiedyś nie stracił. Od czasu do czasu musisz ponieść drobną porażkę, doznać niepowodzenia, ponieść niewielką klęskę. Od czasu do czasu musisz przekonać się o swojej nieumiejętności, słabości, niedoskonałości, niekompetencji, ograniczoności, niedoinformowaniu. Od czasu do czasu powinieneś oberwać mokrą kiścią w twarz, żebyś oprzytomniał. Żebyś nie zginął.

Bo się rozpędzasz. Bo idziesz coraz szybciej. Boś już prawie nad ziemią, w niebiosach. Bo już jesteś taki pewny siebie, zarozumiały, próżny, pyszny. Bo już ci się tak wszystko udaje. Bo już tak się nie mylisz.

Od czasu do czasu – stłuczka. Żeby nie było katastrofy."

— Ks. Mieczysław Maliński, Elementarz dla początkujących, zaawansowanych i dojrzałych
Reposted fromladygrey ladygrey viaheartbreak heartbreak

October 16 2017

21gramow

September 16 2017

21gramow

- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.

— O.Frycz

Reposted fromUndomiel Undomiel viaBalladyna Balladyna
21gramow

September 15 2017

21gramow
A Ty kim? Kim dla mnie mógłbyś być?
— Hey
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaforgivness forgivness
jest we mnie
kałuża w której
w dzieciństwie
zatonęła mi cała flota papierowych statków
które już nigdy nie zmartwychwstaną.
— Jarosław Borszewicz (via alwaystakecontrol)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...