Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

21gramow
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viazenibyja zenibyja
21gramow
2188 5242 500
Sponsored post
soup-sponsored
21gramow
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaheartbreak heartbreak

June 04 2017

21gramow
Mnie po prostu przeraża, że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren
21gramow

May 31 2017

21gramow
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viaheartbreak heartbreak
21gramow
When you love someone you have to be careful with it. You don’t just throw it away. You might never get it again.
— Nocturnal Animals (2016) dir. Tom Ford
Reposted fromiblameyou iblameyou viaszarakoszula szarakoszula

May 16 2017

21gramow
8296 83db
Reposted fromartlover artlover viaszarakoszula szarakoszula
21gramow
Play fullscreen
You had all and then most of me, some and now none of me.
Reposted fromheartbreak heartbreak

April 20 2017

21gramow
Play fullscreen
.
Reposted bysooczystozielonapelnaradosci

April 03 2017

21gramow
5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako viaarrima arrima

March 27 2017

21gramow

July 09 2015

21gramow
9878 e57b 500
21gramow

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromunco unco viaPicki91 Picki91

June 30 2015

21gramow
Są takie zbiegi okoliczności, które przypominają wyrafinowany plan.
— Andrzej Stasiuk - "Fado"

June 21 2015

21gramow
Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— mrożek.
Reposted fromrol rol viaNoCinderella NoCinderella

June 18 2015

21gramow
9320 c068
Reposted fromtaSowa taSowa viawasteland wasteland

June 15 2015

21gramow
Bo jakże żegnać się z czymś, czego już nie ma.
— W.Gombrowicz
Reposted fromawkwardx awkwardx viainsanedreamer insanedreamer

June 13 2015

21gramow
2104 7be7 500
21gramow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...