Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 19 2017

21gramow
Przyjeżdżam do domu, kładę się i mam straszny szum w głowie, od siebie. Huczy mi wszystko to, co powiedziałam, zrobiłam, przemyślałam w ciągu dnia, czym się namartwiłam, z czego się śmiałam, co mnie zastanowiło, ucieszyło...
— Krystyna Janda
Reposted frommhsa mhsa
21gramow
Miałam szczęście, bo był obok mnie przez większość życia mężczyzna, który doskonale mnie rozumiał. Format tego człowieka był o wiele większy niż mogłam sobie wymarzyć. Stał obok i pomagał mi z bardzo wysokiego pułapu. Sam był wielkim artystą, a jednocześnie mnie wyczuwał w sposób doskonały. Pomagał a kiedy uważał że ktoś może mi zaszkodzić, ostrzegał, choć nie ingerował. A inni? Nie wyobrażam sobie życia bez ludzi, choć od kilku lat żyję w dość dużej samotności i bardzo to polubiłam. Po tym wirze w którym jestem, zawsze kiedyś zostaję sama i bardzo do tego tęsknię. (...) Jest tak wiele powierzchowności dookoła nas, rzeczy i słów głupich albo bez znaczenia, że wolę zostać sama i coś sobie przeczytać, nie zajmować się tą panującą dookoła marnością.
— Krystyna Janda
Reposted frommhsa mhsa

November 15 2017

3723 6e4a 500
Reposted fromdivi divi viascorpix scorpix
9672 f9d8 500
Reposted fromtwice twice viascorpix scorpix
3021 c181 500

M. Hłasko

21gramow
- Nie możesz mnie tak rozpieszczać. Szybko się przyzwyczajam. - A kto każe Ci się odzwyczajać?
— powroty do domu
21gramow
Reposted frombluuu bluuu viawasteland wasteland
21gramow
2380 a7aa 500
Reposted fromtitelitury titelitury viawasteland wasteland

November 06 2017

21gramow
7551 c1c0 500
Reposted frompeper peper viamglistyporanek mglistyporanek
21gramow
5527 5090
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek
21gramow
5821 db21 500
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc vianelabai nelabai
0026 d9a0 500
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
21gramow
5013 cb71
21gramow

November 05 2017

21gramow
7026 a6cd 500
Lublin.
21gramow
2670 2861
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
21gramow
2430 7f44
Reposted fromwebomatic webomatic viajointskurwysyn jointskurwysyn
21gramow
2815 195a 500
hyh
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead viazapominanie zapominanie

November 04 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl