Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

21gramow

"Proś Boga o drobne stłuczki – od czasu do czasu – żeby nie doszło do katastrofy. 

Od czasu do czasu pomyłka: żebyś się kiedyś nie skompromitował. Od czasu do czasu potknięcie: żebyś kiedyś nie runął na ziemię. Od czasu do czasu wyśmianie: żebyś z siebie nie zrobił błazna. Od czasu do czasu niech cię ktoś nabierze, okłamie, oszuka, okradnie na drobną kwotę: żebyś wszystkiego kiedyś nie stracił. Od czasu do czasu musisz ponieść drobną porażkę, doznać niepowodzenia, ponieść niewielką klęskę. Od czasu do czasu musisz przekonać się o swojej nieumiejętności, słabości, niedoskonałości, niekompetencji, ograniczoności, niedoinformowaniu. Od czasu do czasu powinieneś oberwać mokrą kiścią w twarz, żebyś oprzytomniał. Żebyś nie zginął.

Bo się rozpędzasz. Bo idziesz coraz szybciej. Boś już prawie nad ziemią, w niebiosach. Bo już jesteś taki pewny siebie, zarozumiały, próżny, pyszny. Bo już ci się tak wszystko udaje. Bo już tak się nie mylisz.

Od czasu do czasu – stłuczka. Żeby nie było katastrofy."

— Ks. Mieczysław Maliński, Elementarz dla początkujących, zaawansowanych i dojrzałych
Reposted fromladygrey ladygrey viaheartbreak heartbreak

October 16 2017

21gramow

September 16 2017

21gramow

- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.

— O.Frycz

Reposted fromUndomiel Undomiel viaBalladyna Balladyna
21gramow

September 15 2017

21gramow
A Ty kim? Kim dla mnie mógłbyś być?
— Hey
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaforgivness forgivness
jest we mnie
kałuża w której
w dzieciństwie
zatonęła mi cała flota papierowych statków
które już nigdy nie zmartwychwstaną.
— Jarosław Borszewicz (via alwaystakecontrol)
6336 5063
Reposted fromdivi divi viaMountainGirl MountainGirl

September 12 2017

7110 098c 500
Reposted fromdziecko dziecko viainsanedreamer insanedreamer

September 09 2017

7828 3310 500

freshmoviequotes:

The Mother and the Whore (1973)

September 06 2017

21gramow
(...) zamiast tego wszystkiego, mieć pewność.
— Zbigniew Kruszyński - "Kurator"
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola

August 22 2017

21gramow
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"

August 21 2017

21gramow
21gramow
3817 a5f0
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawasteland wasteland
21gramow

August 17 2017

21gramow
1696 0624 500
Reposted fromkrzysk krzysk viainsanedreamer insanedreamer
5046 354c 500

noise2010:

Pamphlet about the “Sea Concert” (conducted by the Polish artist Edward Krasinski). The pamphlet documents Tadeusz Kantor’s Panoramic Sea Happening, which took place at the Polish seaside town of Osieki in 1967.

21gramow
21gramow
4284 6bab
Reposted fromeazyi eazyi viazapominanie zapominanie

August 09 2017

21gramow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl