Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

21gramow
21gramow
21gramow
21gramow
9921 151f
21gramow
2435 363a

July 09 2017

21gramow
ciebie się kocha 
albo nienawidzi
boję się pytać 
czy wiesz 
co wybrałam.
— - Retoryka. / milczenie bywa złotem.
Reposted bydiffusedmindseaweedarrima

June 24 2017

21gramow
3786 e0ea
Reposted fromadaamanth adaamanth viajointskurwysyn jointskurwysyn
21gramow
21gramow
3051 ee54 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn

June 23 2017

Lubię piękne głosy i smutne dźwięki.. to mnie najbardziej pociąga w muzyce.
— Katarzyna Nosowska

June 20 2017

21gramow
8894 5bc1
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaheartbreak heartbreak
21gramow
21gramow
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
21gramow
Nie był wcale przystojny, bogaty ani szczególnie błyskotliwy, ale dostrzegła w nim coś, na czym jej zależało. Kobiety często widzą to, czego nikt nie dostrzega.
— Nora Roberts
6385 6295 500
Reposted fromamatore amatore viaszarakoszula szarakoszula
21gramow
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viazenibyja zenibyja
21gramow
2188 5242 500
21gramow
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaheartbreak heartbreak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl