Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2017

21gramow
5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako viaarrima arrima

March 27 2017

1621 ea64
Reposted fromshitsuri shitsuri viainsanedreamer insanedreamer
1506 cc5a 500

peliculasynadamas:

Lolita (1962), Stanley Kubrick

Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
21gramow
1571 6ff2 500
Miniaturowy kalendarzyk na rok 1932 ze wstępem Juliusza Grossego Jak parzyć dobrą filiżankę herbaty, proj. Franciszek Seifert (Kupując oczami. Reklama w przedwojennym Krakowie)
1601 901e 500
Reposted frompupuch pupuch viainsanedreamer insanedreamer
21gramow
What matters most is how well you walk through the fire.
— Charles Bukowski
Reposted frommefir mefir viaszarakoszula szarakoszula
21gramow
5047 5cd4
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszarakoszula szarakoszula
7555 d689 500

yuropyon:

And yet.

Reposted fromongaku88 ongaku88 viaszarakoszula szarakoszula
21gramow
2712 a19a
Reposted fromlambadada lambadada viaPicki91 Picki91
21gramow

July 09 2015

21gramow
9878 e57b 500
21gramow

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromunco unco viaPicki91 Picki91

July 08 2015

21gramow
4046 01e8 500
Reposted fromrol rol viaNoCinderella NoCinderella

July 07 2015

21gramow
Mieć siebie, resztę spalić
Aż zostanie tylko to, co pomiędzy nami

Nawet jeśli to nie to
— Artur Rojek
21gramow
Reposted fromsaski saski viaspalonyteatr spalonyteatr
21gramow
5881 4e9a 500
Reposted fromsangivisceres sangivisceres viaczoky czoky
21gramow

"Może po prostu posadź kobietę przed sobą, pogadaj z nią i postaraj się podniecić ją własnym mózgiem".

— Pokolenie Ikea
21gramow

July 02 2015

21gramow
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl