Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

21gramow

Wytrzymać tydzień
wytrzymać rok
wytrzymać trzydzieści a potem siedemdziesiąt lat

Ale były lata których nikt nie liczył
królewskie
kiedy bawiliśmy się pod starymi dębami
i wieczność była przy nas

— Julia Hartwig
Reposted by12czerwcaPicki91bagatelaniskowopozakontrolafindesiecleyardbirdsuitebrzaskabsolutelyfuckingnotmadadreamszmaypodprzykrywkacupcakeofdarknessklaudymniaabiiancagabryniaaynisthesilenceofthealcoholicjooosweetnothinggtobecontinueduaremyheavenamberwavesyield-to-mezvrNicTuPoMniepleassuresgrialux3jethrayouaresonaivedeathisjustafeelingbesomeoneelsenocnerozmowyokosmosiealliwantisyoulabellavitazwariowalamframbuesasentymentalnacomiendoliricakliannmysteryblackcatbeauty2dochmielarskasugarvenomstuckedinsoulolewkasaureussleepingsicknessjuhasowafranklymydearwioluszginieszmarnieinfinitenoisepoznajeszbrowserzabkaczekoladowezatraceniepersona-non-gratakhalrozemocjonowana
21gramow
9760 554e
21gramow
21gramow
21gramow
21gramow
9921 151f
21gramow
2435 363a

July 09 2017

21gramow
ciebie się kocha 
albo nienawidzi
boję się pytać 
czy wiesz 
co wybrałam.
— - Retoryka. / milczenie bywa złotem.
Reposted bydiffusedmindseaweedarrima

June 24 2017

21gramow
3786 e0ea
Reposted fromadaamanth adaamanth viabrzask brzask
21gramow
3461 a503
Reposted fromMalinowynalesnik Malinowynalesnik viabrzask brzask
21gramow
3051 ee54 500
Reposted fromkrzysk krzysk viabrzask brzask

June 23 2017

Lubię piękne głosy i smutne dźwięki.. to mnie najbardziej pociąga w muzyce.
— Katarzyna Nosowska

June 20 2017

21gramow
8894 5bc1
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaheartbreak heartbreak
21gramow
21gramow
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
21gramow
Nie był wcale przystojny, bogaty ani szczególnie błyskotliwy, ale dostrzegła w nim coś, na czym jej zależało. Kobiety często widzą to, czego nikt nie dostrzega.
— Nora Roberts
6385 6295 500
Reposted fromamatore amatore viaszarakoszula szarakoszula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl