Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

21gramow
9878 e57b 500
21gramow

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromunco unco viaPicki91 Picki91

July 08 2015

21gramow
4046 01e8 500
Reposted fromrol rol viaNoCinderella NoCinderella

July 07 2015

21gramow
Mieć siebie, resztę spalić
Aż zostanie tylko to, co pomiędzy nami

Nawet jeśli to nie to
— Artur Rojek
21gramow
Reposted fromsaski saski viaspalonyteatr spalonyteatr
21gramow
5881 4e9a 500
Reposted fromsangivisceres sangivisceres viaczoky czoky
21gramow

"Może po prostu posadź kobietę przed sobą, pogadaj z nią i postaraj się podniecić ją własnym mózgiem".

— Pokolenie Ikea
21gramow

July 02 2015

21gramow
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
21gramow
3359 e199
Reposted frompeper peper viapoetabezdomny poetabezdomny

June 30 2015

21gramow
Reposted fromoski oski viavertheer vertheer
21gramow
9468 5726 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viamaddreamer maddreamer
7670 3477
Reposted fromtwice twice viamaddreamer maddreamer
21gramow
5835 a9f7
21gramow
21gramow
Są takie zbiegi okoliczności, które przypominają wyrafinowany plan.
— Andrzej Stasiuk - "Fado"

June 29 2015

0954 fbff 500

June 27 2015

21gramow
0568 3c40 500
Reposted frombackground background viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl